Name Seattle, WA
Sortable Name seattle, wa, usa
Region Name Washington
Country Name USA
Latitude 47.606210
Longitude -122.332070
Notes
GeoNames ID 5809844
Nearby Places