Name Scotland
Sortable Name scotland
Region Name
Country Name Scotland
Latitude
Longitude
Notes
GeoNames ID
Nearby Places