Name Australia
Sortable Name australia
Region Name Australia
Country Name
Latitude
Longitude
Notes
GeoNames ID
Nearby Places