Name Kansas
Sortable Name kansas, usa
Region Name Kansas
Country Name USA
Latitude
Longitude
Notes
GeoNames ID
Nearby Places