Name Pennsylvania
Sortable Name pennsylvania, usa
Region Name Alabama
Country Name USA
Latitude 30.873240
Longitude -88.047500
Notes
GeoNames ID 4082637
Nearby Places