Name Atlanta, GA
Sortable Name atlanta, ga, usa
Region Name Georgia
Country Name USA
Latitude 33.749000
Longitude -84.387980
Notes
GeoNames ID 4180439
Nearby Places