Name Ontario
Sortable Name ontario
Region Name Ontario
Country Name Canada
Latitude
Longitude
Notes
GeoNames ID
Nearby Places