Name Poland
Sortable Name poland
Region Name
Country Name Poland
Latitude
Longitude
Notes
GeoNames ID
Nearby Places