Name Spokane, WA
Sortable Name spokane, wa, usa
Region Name Washington
Country Name USA
Latitude 47.659660
Longitude -117.429080
Notes
GeoNames ID 5811696
Nearby Places