Name Galveston, TX
Sortable Name galveston, tx, usa
Region Name Texas
Country Name USA
Latitude 29.301350
Longitude -94.797700
Notes
GeoNames ID 4692883
Nearby Places