Name Ceylon
Sortable Name ceylon
Region Name Ceylon
Country Name
Latitude
Longitude
Notes
GeoNames ID
Nearby Places