Name Minneapolis, MN
Sortable Name minneapolis, mn, usa
Region Name Minnesota
Country Name USA
Latitude 44.979970
Longitude -93.263840
Notes
GeoNames ID 5037649
Nearby Places