Name Miami, FL
Sortable Name miami, fl, usa
Region Name Florida
Country Name USA
Latitude 25.774270
Longitude -80.193660
Notes
GeoNames ID 4164138
Nearby Places