Name Midlothian, ON
Sortable Name midlothian, on
Region Name Ontario
Country Name Canada
Latitude 45.598210
Longitude -79.560970
Notes
GeoNames ID 6073373
Nearby Places